Principalele acte normative care reglementează activitatea de securitate si sănătate în muncă

Anexa 1 Principalele acte normative care reglementează activitatea de securitate si sănătate în muncă

Act normativ (legislatia natională) Legislatie europeană transpusă
Domeniul reglementat Tip act Număr An M. Of.
Constitutia României Constitutia
Codul Muncii cu modificările ulterioare Lege 53 2003 72 / 05.02.2005 –
Legea securitătii si sănătătii în muncă Lege 319 2006 646 / 26.07.2006 Dir 89 / 391 / CEE
Normele metodologice de aplicare a legii 319 / 2006 HGR 1425 2006 882 / 30.10.2006 –
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă HGR 1091 2006 739 / 30.08.2006 Dir 1989 / 654 / CEE
Semnalizarea de SSM HGR 971 2006 683 / 09.08.2006 Dir 92 / 58 / CEE
echipamente de muncă HGR 1146 2006 815 / 03.10.2006 Dir 89 / 655 / CEE
Conditiile introducerii pe piată a masinilor HGR 1029 2008 674 / 30.09.2008 2006 / 42 / CE
echipamente individuale de protecţie HGR 1048 2006 722 / 23.08.2006 Dir 89 / 656 / CEE
Manipularea manuală maselor HGR 1051 2006 713 / 21.08.2006 Dir 1990 / 269 / CEE
Echipamente cu ecran de vizualizare HGR 1028 2006 710 / 18.08.2006 Dir 1990 / 270 / CEE
Temperaturi extreme** OUG 99 2000 304 / 04.07.2000
**Legea pt aprobarea OUG 99 / 2000 Lege 436 2001 404 / 20.07.2001
Norme metodologice OUG 99 / 2000 HGR 580 2000 315 / 07.07.2000
Zgomot* HGR 493 2006 380 / 03.05.2006 Dir 2003 / 10 / CE
Vibraţii* HGR 1876 2005 81 / 30.01.2006 Dir 2002 / 44 / CE
Radiaţii optice artificiale Ord MMSSF 706 2006 915 / 10.11.2006 –
Câmpuri electromagnetice – de corelat cu Ord MS 1007 / 2002 HGR 1136 2006 769 / 11.09.2006 Dir 2004 / 40 / CE
Activităti nucleare Lege rep 111 1996 552 / 27.06.2006
Personal expus la radiatii ionizante Ord MS 944 2001 34 / 18.01.2002
Personal expus la radiatii ionizante Ord MS 1032 2002 15 / 13.01.2003
Diferite norme si ghiduri activităti nucleare (CNCAN)
Azbest* HGR 1875 2006 64 / 24.01.2006 83 / 477 / CEE, 91 / 382 / CEE, 98 / 24 / CEE, 2003 / 18 / CE
Agenţi chimici HGR 1218 2006 845 / 13.10.2006 98 / 24 / CE, 91 / 322 / CEE, 2000 / 39 / CE, 2006 / 15 / CE
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase OUG 200 2000 593 / 22.11.2000
Norme metodologice OUG 200 / 2000 HGR 490 2002 356 / 28.05.2002
Atmosfere potenţial explozive HGR 1058 2006 737 / 29.08.2006 Dir 99 / 92/ CE
Agenţi biologici HGR 1092 2006 762 / 07.09.2006 Dir 2000 / 54 /CE
Agenţi cancerigeni şi mutageni HGR 1093 2006 757 / 06.09.2006 Dir 2004 / 37 / CE
Industrie extractivă de suprafată sau subteran HGR 1049 2006 727 / 25.08.2006 92 / 104/ CEE
Industrie extractivă şi foraj HGR 1050 2006 737 / 29.08.2006 92 / 91 / CEE
Asistenta medicală la bordul navelor HGR 1007 2006 696 / 15.08.2006 92 / 29 / CEE
Nave pescuit HGR 1135 2006 772 / 12.09.2006 93 / 103 / CEE
Santiere temporare sau mobile* HGR 300 2006 252 / 21.03.2006 92 / 57 / CEE
*act normativ modificat si completat prin HGR 601 / 2007 HGR 601 2007 470 / 12.07.2007 –
Muncă temporară HGR 557 2007 407 / 18.06.2007 91 / 383 / CEE
Protectia tinerilor HGR 600 2007 473 / 13.07.2007 94 / 33 / CE
Munci periculoase interzise copii HGR 867 2009 568 /14.08.2009
Protectia maternităţii la locurile de muncă OUG 96 2003 750 / 27.10.2003
Normele metodologice de aplicare ale O.U.G. 96 / 2003 HGR 537 2004 378 / 29.04.2004
Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale rep 2009 Lege 346 2002 772 / 12.11.2009
Normele Metodologice de Aplicare ale L 346 / 2002 rep*** Ord MS 825 2006 708 / 17.08.2006
***Modif Norme Met Aplic L 346 / 2002 Ord MS 363 2009 257 / 17.04.2009
Reforma în domeniul sănătătii (Lege) Lege 95 2006 372 / 27.04.2006
Statutul medicului de medicina muncii Lege 418 2004 998 / 29.10.2004
Modificarea Legii 418 /2004 Lege 48 2007 194 / 21.03.2007
Atribuţiile medicului de întrprindere Ord MSF 875 2002 840 / 21.11.2002
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor HGR 355 2007 332 / 17.05.2007
Modif HGR 355 / 2007 HGR 37 2008 45 / 21.01.2008
Indicatori expunere si efect biologic Ord MS 803 2001 811 / 18.12.2001
Drepturile pacientului Lege 46 2003 59 / 29.01.2003
Norme L 46 / 2003 Ord MS 386 2004 356 / 22.04.2004
Norme supraveghere, prevenire si control infectii nosocomiale Ord MS 916 2006 759 / 07.09.2006
Norme tehnice curatare, dezinfectare si sterilizare Ord MS 261 2007 128 / 21.02.2007
Gestionare deseuri activităti medicale Ord MS 219 2002 386 / 06.06.2002
Trusa prim ajutor Ord MSF 427 2002 531 / 22.07.2002
Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică Lege rep 98 1994 325 / 24.04.2008
Examinări siguranta circulatiei Ord MTrans 447 2003 364 / 28.05.2003
Afectiuni si substante incompatibile conducători auto**** Ord MS 87 2003 149 / 07.03.2003
**** Afectiuni si substante incompatibile conducători auto Ord MS 350 2003 269 / 17.04.2003
**** Afectiuni si substante incompatibile conducători auto Ord MS 759 2003 597 / 22.08.2003
Concedii medicale OUG 158 2006 1074 / 29.11.2005
Norme metod OUG 158 / 2005 concedii medicale Ord CNAS 32 2006 147 / 16.02.2006
Model certificat concediu medical Ord MS 233 2006 254 / 21.03.2006
FIAM Ord MMSSF 3 2007 70 / 30.01.2007
Indemnizatie artisti liber-profesionisti Lege rep 109 2005 384 / 05.06.2009
BP de care pot suferi artiştii, pt a beneficia de prevederile Legii 109 / 2005 Ord MS 1187 2005 1018 / 16.11.2005

ANEXA 2 Responsabilitătile în domeniul SSM prin prisma legislatiei din România

Atributia
Act normativ
Articol Responsabil Sanctiunea
angajator SSM MMM lucrător Act normativ Articol Cuantum (Lei)
AUTORIZARE
obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al SSM, înainte de începerea oricărei activităţi; ( exceptie art 4 si 5 HGR1425/2006) L319/2006
HGR1425/2006 13 c
3 DA L319/ 2006 39 (2) 5000 – 10000
functionarea obiectivelor, din domeniile care necesita autorizare, fara autorizatie sanitara de functionare, precum si functionarea dupa emiterea, in conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitatii sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare DA L98/1994 r 2 b 1000 – 4000
a) absenta avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale si a oricaror obiective cu impact asupra sanatatii publice si care sunt supuse procedurii de avizare sanitara conform reglementarilor in vigoare;
b) nesolicitarea avizului, absenta notificarii si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri DA L98/1994 r 1 1000 – 4000
neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia DA L98/1994 r 2 e 1000 – 4000
ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică; L319/2006
HGR1425/2006 13 i
15.12 DA DA evid L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; L319/2006 13 m DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; L319/2006 13 n DA L319/ 2006 39 (3) 3000 – 10000
urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; HGR1425/2006 15.25 DA
neindeplinirea masurilor prescrise de autoritatea de sanatate publica teritoriala, care au drept scop prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentarilor si a intoxicatiilor favorizate si intretinute de factorii nocivi, ca urmare a poluarii mediului de munca si de viata DA L98/1994 r 2 c 1000 – 4000
Întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile; HGR1425/2006 15.18 DA
PREVENIRE
raspunde de organizarea activitatii de asigurare a SSM L53/2003 174 (1) DA
decide asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat L319/2006 12 (1)b DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
asigură planificarea, organizarea si mijloacele necesare activit de prev si prot HGR1425/2006 13 DA
adoptă, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind SSM, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; L319/2006 13 a DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor L53/2003
L346/2002 177 (1)
55 DA
măsuri (adaptate la modificarea conditiilor) pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. L319/2006

L53/2003

L319/2006 7 (1)
7 (2)
171 (1)
171 (2)
173 (1)
7 (3)
173 (2) DA
a) evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
b) ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
c) ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte SSM, atunci când îi încredinţează sarcini;
d) asigură ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă; (CSSM)
e) ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; L319/2006

HGR1425/2006

HGR1425/2006 7 (4)

70

15.1 DA DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
realizează şi este în posesia unei evaluări a riscurilor pentru SSM, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-au produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau atunci cand rezultatele supravegherii sanatatii o impun L319/2006

HGR355/2007 12 (1)a

5 (1)
5 (2) DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitateaşi sănătate L319/2006 13 q DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din H.G. 1.146/2006 privind cerintele minime de SS pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; HGR1425/2006 15.19 DA
organizează controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor L53/2003 177 (2) DA
nerespectarea reglementărilor SSM privind darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială ori totală, a construcţiilor, echipamentelor de muncă noi sau reparate, precum şi pentru aplicarea proceselor tehnologice; DA L319/ 2006 39 (9) c 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă; DA L319/ 2006 39(9)m 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor de muncă, materialelor şi produselor; DA L319/ 2006 39 (9) i 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă; DA L319/ 2006 39 (9)h 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare; DA L319/ 2006 39 (9)q 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă; DA L319/ 2006 39 (9) l 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind întocmirea şi respectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă; DA L319/ 2006 39 (9)d 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise; DA L319/ 2006 39 (9) e 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie; DA L319/ 2006 39 (9)n 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind asig iluminatului de siguranţă; DA L319/ 2006 39 (9)o 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice; DA L319/ 2006 39 (9) f 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie; DA L319/ 2006 39 (9)g 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind aplicarea metodelor de exploatare minieră, execuţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punctul de vedere al emanaţiilor de gaze; DA L319/ 2006 39 (9) r 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare DA L319/ 2006 39 (9) s 5000 – 10000
nerespectarea reglementarilor in vigoare privind munca in schimburi, a timpului de munca, a regimului pauzelor, luand in considerare existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a salariatilor DA L98/1994 r 28 o 500 – 2000
nerespectarea reglementărilor SSM privind prevenirea prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman; DA L319/ 2006 39 (9)b 5000 – 10000
depasirea in zonele de munca a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protectia muncii pentru microclimat, cu exceptia cazurilor in care cerintele sau natura procesului tehnologic impun conditii climatice speciale; DA L98/1994 r 28 c 500 – 2000
neaplicarea masurilor stabilite prin normele generale de protectie a muncii pentru protejarea angajatilor care lucreaza in aer liber in conditii meteorologice nefavorabile DA L98/1994 r 28 e 500 – 2000
Pt prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de temperaturi extreme se vor lua urmatoarele masuri:
a) asigurarea examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scazute;
b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate;
c) trecerea, dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme OUG99/2000 8 DA OUG99/2000 10 (1) 1500 – 2500
nerespectarea normelor generale de protectie a muncii privind conditiile de iluminare ale locurilor de munca DA L98/1994 r 28 f 500 – 2000
depasirea in zonele de munca a limitelor admise pentru zgomote si vibratii stabilite prin normele generale de protectie a muncii DA L98/1994 r 28 d 500 – 2000
trebuie sa detina o evaluare a riscurilor, in conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 319/2006, si trebuie sa stabileasca masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea lucratorilor (CEM) HGR1136/2006 13 (1) DA HG1136/06 27 (1)a 5000 – 10000
Pe baza evaluarii riscurilor, atunci cand sunt depasite valorile de declansare a actiunii, cu exceptia cazului in care evaluarea demonstreaza ca expunerea nu depaseste valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate, trebuie sa stabileasca si sa puna in aplicare un program de masuri tehnice si/sau organizatorice care urmaresc ca expunerea sa nu depaseasca valorile limita de expunere, tinandu-se seama, in special, de urmatoarele elemente:
a) alte metode de lucru care sa duca la o exp mai redusa la campuri electromg
b) alegerea unor echipamente care emit mai putine campuri electromagn
c) masuri tehnice prin care se urmareste reducerea emisiei campurilor electromagnetice, inclusiv, daca este necesar, recurgerea la mecanisme de blocare, ecranare sau mecanisme similare de protectie a starii de sanatate;
d) programe adecvate de intretinere a echipamentelor de munca, a locului de munca si a posturilor de lucru;
e) proiectarea si amenajarea locurilor de munca si a posturilor de lucru;
f) limitarea duratei si a intensitatii expunerii;
g) disponibilitatea unui echipament adecvat de protectie individuala (CEM) HGR1136/2006 16 DA HG1136/06 27 (1)a 5000 – 10000
Pe baza evaluarii riscurilor, locurile de munca la care lucratorii pot fi expusi la campuri electromagnetice care depasesc valorile de declansare a actiunii trebuie sa fie semnalizate corespunzator, in conformitate cu prevederile H.G. 971/2006 cu exceptia cazului in care evaluarea efectuata in conformitate cu art. 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate.
(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) trebuie sa fie identificate si accesul la acestea sa fie limitat, unde este posibil tehnic si exista riscul depasirii valorilor limita de expunere HGR1136/2006 17 DA HG1136/06 27 (1)a 5000 – 10000
asigură informarea si formarea lucratorilor expusi la locul de munca la riscuri generate de campuri electromagnetice si/sau a reprezentantilor acestor lucratori in raport cu rezultatele evaluarii riscurilor, in special in ceea ce priveste urmatoarele:
a) masurile luate in aplicarea prezentei hotarari;
b) valorile si conceptele referitoare la valorile limita de expunere si la valorile de declansare a actiunii, precum si potentialele riscuri asociate;
c) rezultatele evaluarii, masurarii si/sau calculelor privind nivelurile de expunere la campuri electromagnetice;
d) modul de detectare a efectelor nocive ale expunerii asupra starii de sanatate si modul de semnalare a acestora;
e) conditiile in care lucratorii au dreptul la supravegherea starii de sanatate;
f) practicile profesionale sigure, in scopul reducerii la minimum a riscurilor datorate expunerii. HGR1136/2006 20 DA HG1136/06 27 (1)b 3000 – 6000
depasirea conc maxime admise pentru gaze, vapori si pulberi in atmosfera zonelor de munca stabilite prin normele in vigoare, precum si utilizarea unor substante sau procedee tehnologice interzise prin dispozitii legale DA L98/1994 r 29 a 3000 – 5000
nerespectarea reglementărilor SSM privind fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate; DA L319/ 2006 39 (9) a 5000 – 10000
expunerea salariatilor la substante foarte periculoase, notate cu indicativul Fp si neaplicarea masurilor speciale de protectie impotriva substantelor cancerigene si potential cancerigene DA L98/1994 r 28 w 500 – 2000
neaplicarea masurilor speciale de protectie a tegumentului si a mucoaselor pentru substantele ce pot patrunde in org prin tegument si mucoase intacte DA L98/1994 r 28 q 500 – 2000
neasigurarea monitorizarii conditiilor de mediu in locurile de munca periculoase, grele sau nocive, de catre persoanele juridice care detin astfel de locuri de munca DA L98/1994 r 28 y 500 – 2000
ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit.e) L319/2006
HGR1425/2006 13 k
15.10 DA DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pt aceste zone HGR1425/2006 105 DA
întocmeste un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;
cu revizuire de câte ori este necesar ( modificari ale conditiilor de munca, respectiv aparitia unor riscuri noi)
în urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
In urma analizei masurilor prevazute la alin. (2) se stabilesc resursele umane si materiale necesare realizarii lor. L319/2006

HGR1425/2006 13 b

15.2
46 (1) – (4)
Anexa 7 DA DA L319/ 2006 39 (2) 5000 – 10000
urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare; HGR1425/2006 15.28 DA
stabilirea zonelor care necesita semnalizare de SSM, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; HGR1425/2006 15.11 DA
nerespectarea reglementărilor SSM privind delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase; DA L319/ 2006 39 (9) j 5000 – 10000
nerespectarea reglementărilor SSM privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; DA L319/ 2006 39 (9)k 5000 – 10000
asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; L319/2006 13 l DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca HGR1425/2006 15.15 DA
verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta HGR1425/2006 15.16 DA
informarea angaj in scris asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie HGR1425/2006 15.17 DA
asigură echipamente individuale de protecţie; L319/2006 13 r DA L319/ 2006 39 (2) 5000 – 10000
acordă obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie L319/2006 13 s DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor H.G. 1.048/2006 privind cerintele minime de SS pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; HGR1425/2006 15.20 DA
urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de H.G. 1.048/2006; HGR1425/2006 15.21 DA
neacordarea de catre persoanele juridice si fizice, care utilizeaza in activitatea lor salariati, a echipamentului individual de protectie pentru personalul expus riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala DA L98/1994 r 28 h 500 – 2000
neasigurarea si nerealizarea conditiilor de intretinere a echipamentului individual de protectie, precum si nepurtarea acestui echipament in cazul in care este corect acordat si in stare de functionare sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau conditii decat cele prevazute prin lege DA DA L98/1994 r 28 i 500 – 2000
nerespectarea reglementărilor SSM privind organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie; DA L319/ 2006 39 (9)p 5000 – 10000
acordă în mod obligatoriu şi gratuit alimentatie de protectie persoanelor care lucrează în condiţii de muncă care impun acest lucru L319/2006 14 DA L319/ 2006 39 (6) b 3000 – 6000
neacordarea alimentatiei suplimentare, potrivit legii, de catre persoanele juridice si fizice salariatilor care lucreaza in locuri de munca in conditii grele si vatamatoare DA L98/1994 r 28 s 500 – 2000
acordă în mod obligatoriu şi gratuit materialele igienico-sanitare (categoriile şi locurile de muncă se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă) L319/2006 15 DA L319/ 2006 39 (6) b 3000 – 6000
neacordarea materialelor igienico-sanitare, in scopul asigurarii igienei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale DA L98/1994 r 28 g 500 – 2000
amenajează locurile de muncă ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice (femeile gravide, lehuzele sau femeile care alăptează, tinerii, persoanele cu dizabilităţi) L319/2006 36 si 35 DA L319/ 2006 39 (8) a 2000 – 4000
consiliază angajatorul asupra unei bune adaptări a muncii la posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici şi persoane cu handicap L418/2004 14 DA
Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte L53/2003 125 (1) DA
Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte L53/2003 125 (2) DA
repartizarea femeilor gravide in locuri de munca cu expunere la unele substante chimice, precum: plumb, mercur, sulfura de carbon, benzen si alte substante chimice toxice, precum si la trepidatii, radiatii nucleare, ridicare si purtare de greutati si ortostatism prelungit DA L98/1994 r 28 t 500 – 2000
utilizarea tinerilor sub varsta de 16 ani la efectuarea operatiunilor manuale de incarcare, descarcare si transport si a tinerilor sub varsta de 18 ani la operatiunile cu materiale si produse periculoase foarte toxice si/sau explozive DA L98/1994 r 28 u 500 – 2000
utilizarea tinerilor sub varsta de 18 ani la locurile de vopsit care implica utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor produselor ce contin acesti pigmenti DA L98/1994 r 28 v 500 – 2000
nerespectarea de catre conducerile unitatilor cu orice profil de activitate a masurilor prescrise de organele medicale competente in scopul pastrarii capacitatii de munca si al prevenirii imbolnavirilor DA L98/1994 r 28 x 500 – 2000
ORGANIZAREA ACTIVITĂTII SSM
desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale L319/2006
HGR1425/2006 8 (1)
20 (1)
22 (1) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
va consemna in fisa postului activitatile de prev. si prot. pe care lucrat desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze HGR1425/2006 20 (2) DA
Lucrătorii desemnaţi trebuie să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile L319/2006
HGR1425/2006 8 (3)
22 (2) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
Lucrătorii desemnaţi trebuie să aibă, în principal, atribuţii privind SSM şi, cel mult, atribuţii complementare (PSI si protectia mediului) L319/2006
HGR1425/2006 8 (6)
24 (2) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
Lucrătorii desemnaţi nu trebuie să fie prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale L319/2006 8 (2) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza in subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta HGR1425/2006 24 (1) DA
va consemna in regulamentul intern sau in regulamentul de organizare si functionare activitatile de prevenire si protectie pentru efectuarea carora serviciul intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate HGR1425/2006 24 (3) DA
(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire si protectie in functie de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora in cadrul intreprinderii si/sau unitatii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire si protectie sa poata desfasura activitatile specifice.
(3) Cand angajatorul isi desfasoara activitatea in mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire si protectie trebuie sa fie organizat astfel incat sa se asigure in mod corespunzator desfasurarea activitatilor specifice.
(4) In situatia in care activitatea de prevenire si protectie este asigurata prin mai multe servicii interne, acestea vor actiona coordonat pentru asigurarea eficientei activitatii. HGR1425/2006 26 (1) – (4) DA
Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa aiba la dispozitie resursele materiale si umane necesare pentru indeplinirea activitatilor de prevenire si protectie desfasurate in intreprindere HGR1425/2006 25 DA
intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea actiunilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă HGR1425/2006 15.31 DA
Dacă nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, se recurge la servicii externe art. 18 (3) lit. d) din leg L319/2006
HGR1425/2006 8 (4)
29 DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
În cazul în care se apelează la serviciilexterne, acestea trebuie să fie informate asupra factorilor cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie să aibă acces la informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2). L319/2006 8 (5) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
Contractul incheiat intre angajator si serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) activitatile de prevenire si protectie care vor fi desfasurate de catre serviciul extern de prevenire si protectie;
b) modul de colaborare cu lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie si/sau cu alte servicii externe de prevenire si protectie;
c) clauze privind solutionarea litigiilor aparute intre parti. HGR1425/2006 33 DA
Serviciul extern trebuie sa aiba acces la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie. HGR1425/2006 30 DA
neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate DA L319/ 2006 40 5000 – 10000
În toate cazurile se impune ca:
a) lucrătorii desemnaţi să aibă capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele adecvate;
b) serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate;
c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe să fie în număr suficient. L319/2006 9 (1) DA L319/ 2006 39 (6) a 3000 – 6000
propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul SSM HGR1425/2006 15.29 DA
colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; HGR1425/2006 15.26 DA
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
respectă reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor HGR355/2007 6 DA
Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind SSM se stabilesc potrivit reglem leg L319/2006
HGR1425/2006 24
15 (2) DA – – –
Măsurile prevăzute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate L319/2006
HGR1425/2006 25 (1)
15 (2) DA – – –
Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situaţie obligaţii financiare pentru lucrători
asigură fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale L319/2006
L53/2003
L 346/2002
HGR355/2007 7 (6)
171 (5)
57
7 DA L319/ 2006

L98/1994 r

L98/1994 r 39 (5)

29 b
noxe
27 d 3500 – 7000

3000 – 5000

200 – 600
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicină a muncii L319/2006
L53/2003
HGR355/2007 25 (2)
182
4 DA DA L98/1994 r 27 e- 200 – 600
asigură fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de sanatate publica si securitate in munca L95/2006 37 a
asigură fondurile si conditiile necesare pentru aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica L95/2006 37 b
asigură fondurile si conditiile necesare pentru vaccinarea si profilaxia specifica impusa de riscurile de la locul de munca L95/2006 37 c
asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca L53/2003 185 (1) c DA
angajează numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; L319/2006
L53/2003
L53/2003 13 j
27 (1)
28 DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
angajarea de catre operatorii economici a personalului fara examen medical prealabil si fara confirmarea scrisa a medicului ca locul de munca sau meseria propriu-zisa nu este contraindicata din punct de vedere medical pentru salariat DA L98/1994 r 28 a 500 – 2000
nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de munca al unui angajat in aceeasi unitate, daca se creeaza risc pentru sanatatea persoanei respective; DA L98/1994 r 27 c 200 – 600
angajarea unor persoane in locuri de munca in care exista riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalatii de alimentare cu apa potabila, colectivitati de copii si alte unitati de interes public, fara respectarea normelor in vigoare DA L98/1994 r 28 p 500 – 2000
completează fisa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 HGR355/2007 16 (1) DA
evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; HGR1425/2006 15.13 DA
evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic HGR1425/2006 15.14 DA
neluarea masurilor privind programarea salariatilor la controlul medical periodic, potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii Publice, si neurmarirea efectuarii integrale a acestuia DA L98/1994 r 27 a 200 – 600
supraveghează sănătatea angajaţilor pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaţilor, respectând principiile de etică, astfel:
a) efectuează examinări medicale la încadrarea în munca, de adaptare, periodice, la reluarea muncii şi la încetarea activităţii profesionale în respectivul loc de muncă;
b) coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale şi a .efectelor biologice consecutive expunerii, după o prealabilă selecţie a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate şi a valorii lor predictive;

L418/2004

L418/2004

8 a

8 b

DA

DA
neefectuarea de catre medic a examinarilor in vederea angajarii si a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor in vigoare DA L98/1994 r 28 j 500 – 2000
neefectuarea de catre medic la angajarea in munca si cu ocazia controlului medical periodic a investigatiilor suplimentare fata de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali, in conformitate cu normele tehnice ale Ministerului Sanatatii Publice pentru depistarea contraindicatiilor medicale, a BP si a bolilor legate de profesiune DA L98/1994 r 28 k 500 – 2000
este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului HGR355/2007 39 DA L98/1994 r 27 b 200 – 600
In situatia schimbarii locului de munca, prezintă copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior HGR355/2007 16 (2) DA
Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen medical inainte de inceperea activitatii si periodic L53/2003 124 (1) DA
a) nerespectarea sistemului de supraveghere a starii de sanatate a personalului expus profesional si a conditiilor de igiena in unitatile in care se desfasoara activitatile nucleare, in corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante;
b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii Publice;
c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrica a pers expuse profesional la radiatii ionizante DA L98/1994 r 24 200 – 1000
angajarea unei pers fara control medical din care sa rezulte ca pers examinata este apta pentru lucrul in mediu de radiatii sau mentinerea unei persoane intr-un loc de munca cu expunere la radiatii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicala, temporara sau permanenta DA L98/1994 r 25 c 300 – 1000
neluarea masurilor imediate de protejare si asistenta de urgenta a salariatilor si a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioact interna DA L98/1994 r 26 c 1000 – 4000
nerespectarea de catre conducerea unitatii a masurilor prescrise de organele sanitare de control, in scopul pastrarii starii de sanatate a personalului si populatiei si prevenirii incidentelor si accidentelor nucleare DA L98/1994 r 26 f 1000 – 4000
stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale L418/2004 8 f DA
evaluează aptitudinea pentru muncă în relaţie cu starea de sănătate şi promovează adaptarea muncii la posibilităţile angajaţilor, asigurând:
a) evaluarea handicapului în relaţie cu munca;
b) managementul clinic în procesul de recuperare a capacităţii de muncă;
c) aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare;
d) colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor cu probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor interumane de la locul de muncă;
e) măsurile adecvate privind SSM a angajaţilor cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri şi consumul de alcool;
f) consilierea în probleme de reabilitare şi reangajare;
g) consilierea cu privire la menţinerea în muncă a angajaţilor vârstnici şi a celor cu disabilităţi;
h) promovarea capacităţii de muncă, a sănătăţii, îndemânării şi antrenamentului în relaţie cu cerinţele muncii L418/2004 13 DA
În situaţia în care starea de sănătate a unui angajat şi felul muncii pe care o prestează pot să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi în procesul muncii, angajatul şi angajatorul sunt informaţi asupra situaţiei. În cazul unei situaţii particulare de risc, angajatorul şi autorităţile competente sunt informate asupra măsurilor necesare pentru protejarea celorlalţi angajaţi. L418/2004 36 DA
poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora L53/2003 185 (2) DA
Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti L53/2003 124 (3) DA
mentinerea unei persoane intr-un loc de munca pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicala temporara sau permanenta potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii Publice DA L98/1994 r 28 b 500 – 2000
nerespectarea recomandarilor medicale ca urmare a examinarilor medicale in vederea angajarii si a controalelor medicale periodice DA L98/1994 r 28 l 500 – 2000
Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi rezolvate in colaborare cu medicii de expertiza capacitatii de munca, cu care se vor informa reciproc asupra rezolvarii situatiei de fapt HGR355/2007 12 (2) DA
In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, in situatia prevazuta la art. 15 lit. b); (schimbare loc muncă / activitate)
b) indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;
c) includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita. HGR355/2007 14 DA
Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical se completeaza în 2 exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator HGR355/2007 17 DA
La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de munca, se va tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii. HGR355/2007 35 DA
Daca in urma controalelor medicale periodice se constata ca exista riscul unei imbolnaviri profesionale, va semnala de indata cazul asiguratorului L346/2002 51 (a) DA
Medicii de medicina a muncii din sectiile, clinicile, compartimentele de MM /BP si cabinetele de MM din ambulatoriul de specialitate aflate in subordinea spitalelor desfasoara activitati profilactice, diagnostice, curative si de reabilitare medicala in caz de BP, boli legate de profesie si boli asociate pe perioada internarii si dupa, precum si alte activitati de reabilitare medicala si dispensarizare si prescriu recomandari care includ tratamente medicale L48/2007 1 DA
face recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite m procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile angajaţilor de a le executa L418/2004 11 DA
promovează sănătatea, bunăstarea şi securitatea angajaţilor la nivel individual şi colectiv şi contribuie la sănătatea mediului şi a comunităţii L418/2004 30 DA
In vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind SSM in randul lucratorilor, medicii specialisti cu pregatire in domeniu efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora. HGR355/2007 27 DA
Rezultatele examinărilor medicale vor fi explicate clar angajaţilor. Aceştia trebuie să fie informaţi asupra eventualelor schimbări în starea de sănătate şi în aptitudinea de muncă survenite pe parcursul procesului muncii. L418/2004 37 DA
participa la realizarea si implementarea programelor de informare, educare si formare profesionala cu privire la SSM pentru lucratorii la care s-a efectuat supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice HGR355/2007 28 DA
Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, desfasoara activitate de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorului si a reprezentantilor acestora din intreprindere si din CSSM, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul SSM HGR355/2007 29 DA
principalul consilier al angajatorului şi al reprezentanţilor angajaţilor în probleme de promovare a sănătăţii în muncă şi în îmbunătăţirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătăţii în muncă L418/2004 6 DA DA
asigură managementul serviciilor medicale de medicină a muncii, astfel:
a) evaluează priorităţile de acţiune în domeniul sănătăţii în muncă;
b) evaluează calitatea serviciilor, promovând auditul cu privire la îngrijirile de sănătate în muncă;
c) păstrează datele medicale ale serviciului sub strictă confidenţialitate;
d) concepe un program de instruire pentru personalul angajat în serviciile de medicină a muncii şi de SSM. L418/2004 17

DA
conducerea echipei L418/2004 18 a DA
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale L53/2003 185(1a DA
(1) stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca
(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii CSSM L53/2003

HGR1425/2006 186 (1) – (2)
15.2 DA DA
identifică factorii de risc şi participă la acţiunile de evaluare a acestora prin următoarele acţiuni principale:
a) recomandă investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie.
b) stabileşte diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de profesie;
c) colaborează cu specialişti din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale L418/2004 7 DA
are acces în toate secţiile, la toate procesele tehnologice, precum şi la datele privitoare la compoziţia unor materii şi materiale utilizate m procesul muncii, sub rezerva confidenţialităţii acestor date L418/2004 23 DA
recomandări asupra implicării altor specialişti în evaluarea riscurilor L418/2004 18 b DA
supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, concordant cu particularităţile expunerii la factorii de risc. în acest scop:
participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesie

L418/2004

9 a

DA
Avizează propunera inspectorului de muncă de a impune angajatorului sa solicite organismelor competente analize si expertize asupra unor produse, substante sau preparate considerate a fi periculoase, pt a cunoaste compozitia acestora si efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman L53/2003 178 (2) DA
coordonarea supravegherii stării de sănătate şi a monitorizării biologice în relaţie cu mediul de muncă şi alţi factori de risc evaluaţi L418/2004 18 c DA
colaborează cu specialiştii de MM atât din unităţi medicale, cât şi din alte unităţi în probleme metodologice, tehnice şi de investigaţie ştiinţifică L418/2004 25 DA
promovarea activităţii ştiinţifice multidisciplinare pe baza datelor colectate cu privire la expunerea la factori de risc profesionali L418/2004 18 d DA
supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca L53/2003 185(1b DA
vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere L418/2004 9 b DA
întocmeşte rapoarte cât mai precise şi mai complete către angajator, angajaţi şi autorităţile competente L418/2004 15 DA
Medicul de medicina a muncii este independent in exercitarea profesiei sale L53/2003 184 (2) DA DA
îşi va desfăşura activitatea fără ingerinţe în ceea ce priveşte aplicarea cunoştinţelor sale; nu i se poate cere să verifice veridicitatea lipsei de la serviciu a angajaţilor pe motive de boală (conventii si recomandări ale OIM) L418/2004 27 DA DA
apără interesele unităţii, ale angajaţilor şi nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul L418/2004 28 DA DA
respectă secretul profesional promovat prin codul deontologic medical. rezultatele examinărilor medicale efectuate angajaţilor se comunică angajatorilor numai în termeni de aptitudine sau inaptitudine, exceptându-se cazurile prevăzute de lege, respectiv declararea accidentelor de muncă şi a bolilor infecţioase şi parazitare cu risc de transmitere în colectivitate L418/2004 33 DA
Orice document medical în care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigaţii şi/sau concluzii diagnostice, inclusiv certificatul medical de incapacitate temporară de munca, se va înmâna numai angajatului în cauză L418/2004 34 DA
Fişierul medical va fi inaccesibil altor persoane, cu excepţia celor care reprezintă autoritatea medicală. Medicul de familie poate obţine unele date considerate ca necesare de către medicul de MM în domeniul îngrijirilor primare de sănătate L418/2004 35 DA
este obligat să păstreze informaţiile confidenţiale privind activitatea angajatorului. În eventualitatea în care dezvăluirea acestora este absolut necesară, aceasta se va face numai cu acordul prealabil al autorităţilor competente şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare L418/2004 38 DA
poate contribui prin activitatea sa la cunoaşterea ştiinţifică în domeniul sănătăţii în muncă, respectând principiile etice aplicate în cercetarea medicală L418/2004 16 DA
EVENIMENTE
Orice eveniment, aşa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia L319/2006 26 DA – – –
Raportează accidentul de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, precum şi la asigurător L319/2006
HGR1425/2006 32 (2)
140 (4) DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
comunică evenimentele, de îndată:
a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f);
b) asigurătorului, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
c) organelor de urmărire penală, după caz L319/2006
HGR1425/2006
L346/2002
OrdMS8 25/2006 27 (1)
140 (4)
50 (1) – (2)
84 (1) – (3) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000 (a – b)
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 si art. 27 alin. (1) din lege
(2) Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul HGR1425/2006 108 DA
Utilizatorul va notifica de indata agentului de munca temporara orice accident de munca sau imbolnavire profesionala a carei victima a fost un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara L53/2003 97 (2) DA
In contractele incheiate intre angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor fi prevazute clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si inregistrarea unor eventuale accidente de munca HGR1425/2006 175 DA
nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane;
In situatia in care este necesar sa se modifice starea de fapt, se vor face schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe in cercetarea evenimentului.
Pentru orice modificare a starii de fapt, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului. L319/2006

HGR1425/2006 13 p

111 (1) – (3) DA L319/ 2006 39 (2) 5000 – 10000
Efectuează cercetarea evenimentelor care au produs ITM imediat după comunicare L319/2006
HGR1425/2006 29 (1)a
115
116 DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
desemnează, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; L319/2006 13 o DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
participa la cercetarea evenimentelor conform competentelor (art. 108-177) HGR1425/2006 15.22 DA
Pune la dispozitie orice acte sau documente persoanelor care efectuează cercetarea evenimentelor HGR1425/2006 118 (1) DA
Suportă cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor in vederea cercetarii evenimentelor HGR1425/2006 118 (2) DA
Suportă cheltuielile aferente efectuarii expertizelor pt cercetarea evenimentelor HGR1425/2006 119 (3) DA
In cazul evenimentelor care nu au fost comunicate si cercetate, dar persoana vatamata prezinta un certificat medical cu cod „accident de munca”, solicită acesteia o declaratie scrisa privind modul si imprejurarile in care s-a produs evenimentul HGR1425/2006 134 DA
inainteaza pentru verificare si avizare dosarul de cercetare la ITM HGR1425/2006 125 (1) DA
ţine evidenţa accidentelor de muncă, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase L319/2006
HGR1425/2006 12 (1)c
15.23 DA DA L319/ 2006 39 (8) a 2000 – 4000
(1) tine evidenta evenimentelor in:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca (Anexa nr. 15);
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, (Anexa nr. 16);
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare (Anexa nr. 17);
d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru (Anexa nr. 18).
(2) In registrul prevazut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor in munca pentru care perioada de incapacitate temporara de munca este de minimum 4 zile de lucru, fara a lua in calcul ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate. HGR1425/2006
141 DA
elaborează pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi L319/2006
HGR1425/2006 12 (1)d
15.24 DA DA L319/ 2006 39 (8) a 2000 – 4000
in cuprinsul conventiilor internationale si contractelor bilaterale incheiate cu partenerii straini sunt incluse clauze cu privire la comunicarea evenimentelor HGR1425/2006 143 (4) DA
In situatia evenimentelor produse in afara granitelor tarii, in care sunt implicati lucratori ai unor angajatori romani, comunica evenimentul si misiunii diplomatice sau oficiului consular roman din tara respectiva. HGR1425/2006 143 (2)
143 (3) DA
raspunde de intocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor angajatorul care a incheiat contractul cu partenerul strain, in cazul efectuarii de lucrari cu personal roman HGR1425/2006 145 (1) DA
raspunde de înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, in cazul efectuarii de lucrari cu personal roman HGR1425/2006 146 DA
Comunică imediat la ITM orice eveniment produs pe teritoriul Romaniei, in care sunt implicati cetateni straini aflati in indeplinirea atributiilor de serviciu HGR1425/2006 147 (1) DA
Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă L319/2006
HGR1425/2006 34 (5)
172 DA DA L319/ 2006 39 (8)b 2000 – 4000

semnalează suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune, depistată cu prilejul prestaţiilor medicale;
către autoritatea de sănătate publică de îndată:
completeaza fisa de semnalare BP1, si trimite bolnavul cu aceasta fisa la unitatea sanitara de MM, respectiv clinica de BP sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, in vederea precizarii diagnosticului de BP L319/2006

HGR1425/2006 27 (2) – (3)
149
150 (1) DA orice medic – – –
neanuntarea la autoritatea de sanatate publica teritoriala a cazurilor de boli profesionale acute si a accidentelor colective de munca de catre conducerile unitatilor de orice fel DA L98/1994 r 28 m 500 – 2000
examineaza bolnavul, stabileste diagnosticul de profesionalitate si completeaza fisa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate HGR1425/2006 150 (2) DA
Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării lor, precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă (termen de 7 zile, avand in vedere ruta profesionala) L319/2006
HGR1425/2006 34 (2)
151 DA DSP – – –
nerecunoasterea de catre conducatorii unitatilor a cazurilor de boli profesionale si refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului intocmit de comisia de specialitate constituita legal in lipsa acestora L98/1994 r 29 c 3000 – 5000
Declararea bolilor profesionale (pe baza confirmarii caracterului profesional, medicul de MM , pe fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2) L319/2006
HGR1425/2006
L418/2004 34 (1)
158
8 d DA DSP
Directiile de sanatate publica transmit caselor teritoriale de pensii fisele BP2 OMS 825/2006 92 (1) DA
DSP
ţine evidenţa şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi supraveghează bolile cronice în relaţie cu munca; L418/2004 8 c DA
înregistrează bolile legate de profesie L418/2004 8 e DA
nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea si evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala DA DA L98/1994 r 28 n 500 – 2000
INSTRUIRE
asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare; L319/2006 13 h DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale; fără costuri pentru lucrători L 346/2002 56 (1)
57 DA
In cuprinsul regulamentelor interne sunt prevazute in mod obligatoriu reguli privind SSM L53/2003
174 (2)
DA
Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; L53/2003 258 a DA
stabileste pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul SSM, corespunzător funcţiilor exercitate; L319/2006
HGR1425/2006 13 d
15.4 DA DA prop L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de SSM, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor; precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru L319/2006

HGR1425/2006 13 e

15.3 DA DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe; L319/2006
HGR1425/2006 13 f
15.5 DA DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
aduce la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si lucratorilor care isi desfasoara activitatea in zonele cu risc ridicat si specific masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor HGR1425/2006 106 DA
ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la SSM; L319/2006
HGR1425/2006 13 g
15.6
79 DA DA prop L319/ 2006 39 (8) a 2000 – 4000
asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrări speciale.
Instruirea trebuie să fie:
a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;
b) periodică şi ori de câte ori este necesar.
angajatorul se va asigura că lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de SSM, pe durata desfăşurării activităţilor.
reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM au dreptul la instruire corespunzătoare L319/2006

L53/2003 20 (1) – (4)
176 (1) – (4) DA L319/ 2006 39 (4) 4000 – 8000
Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1), (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora.
Instruirea trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru; fie în interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unităţii L319/2006

HGR1425/2006
21 (1) – (3)
76 DA L319/ 2006 39 (7) 2500 – 5000
neinstruirea personalului de catre conducatorii unitatilor in vederea cunoasterii riscurilor profesionale si prevenirii imbolnavirilor cauzate de noxele existente la locurile de munca DA L98/1994 r 28 r 500 – 2000
elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul SSM si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite; HGR1425/2006 15.7 DA
Întocmeste tematicile pentru instruire HGR1425/2006 88 (2)
93 (1)
97
100 DA
Aprobă tematicile pentru instruire HGR1425/2006 88 (2)
93 (1)
97
100 DA
Dispune de un program de instruire – testare, pe meserii sau activitati HGR1425/2006 80 DA
elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii HGR1425/2006 15.8 DA
stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore HGR1425/2006 87 (2) DA
Efectuează instruirea introductiv-generală HGR1425/2006 83
85 DA
stabileste durata instruirii la locul de muncă; aceasta nu va fi mai mica de 8 h HGR1425/2006 92 (2) DA
Stabileste prin instructiuni proprii, intervalul dintre doua instruiri periodice; nu va fi mai mare de 6 luni; exceptie personalul tehnico-administrativ (1 an) HGR1425/2006 96 (2)
96 (3)
stabileste durata instruirii periodice; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore HGR1425/2006 99 DA DA
Verifică prin sondaj instruirea periodică HGR1425/2006 96 (4) DA
(1) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul SSM se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat in anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
(2) Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.
(3) Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.
(4) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare. HGR1425/2006 81 DA DA
Pentru persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, reguli privind instruirea si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate HGR1425/2006 82 (1) DA
COLABORARE
atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi:
a) cooperează în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
b) îşi coordonează acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
c) se informează reciproc despre riscurile profesionale;
d) informează lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. L319/2006

HGR1425/2006 7 (5)

15.27 DA DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv cele incheiate cu angajatori straini, vor contine clauze privind SSM HGR1425/2006 15.30 DA prop
CONSULTARE
ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească toate informaţiile necesare privind:
a) riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii;
b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) şi (3);
angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere exterioară, care desfăşoară activităţi în întreprinderea sa, să primească aceleasi informatii L319/2006 16 (1) si (2) DA L319/ 2006 39 (6) a 3000 – 6000
ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, să aibă acces la:
a) evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie;
b) evidenţa şi rapoartele prevăzute la art. 12 alin. (1)
c) informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi informaţii provenind de la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu L319/2006 17 DA L319/ 2006 39 (7) 2500 – 5000
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM, definiti conform art. 5 lit. d) din lege, sunt alesi de catre si dintre lucratorii din intreprindere si/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare. HGR1425/2006 52
Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere si/sau unitate, cel putin conform cerintelor prevazute la art. 60. HGR1425/2006 53
Lucratorii comunica in scris angajatorului numarul si numele reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM HGR1425/2006 54
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul SSM, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, (art. 47-51 HGR 1425/2006) HGR1425/2006 55
consultă lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la SSM;
implică:
a) consultarea lucrătorilor;
b) dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri;
c) participarea echilibrată;
consultare cu privire la: 18 (3)
a) orice măsură care ar afecta semnificativ SSM;
b) desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) şi la art. 10 alin. (2), precum şi cu privire la activităţile la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1);
c) informaţiile la care s-a făcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17;
d) recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);
e) organizarea şi planificarea instruirii prevăzute la art. 20 şi 21.
reprezentantii au dreptul să solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare şi să prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători şi/sau al eliminării surselor de pericol L319/2006

L53/2003
HGR1425/2006 18 (1) – (4)
174 (3)
56 a
56 d DA – – –
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sau lucrătorii nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţilor la care s-a făcut referire în alin. (1)-(3);
acordă reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi le furnizează mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta lege L319/2006 18 (5) – (6) DA L319/ 2006 39 (8) a 2000 – 4000
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi/sau lucrătorii au dreptul să apeleze la autorităţile competente, în cazul în care consideră că măsurile adoptate şi mijloacele utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă L319/2006
HGR1425/2006
L346/2002 18 (7)
56 f
60 DA – – –
Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control L319/2006
18 (8)
DA – – –
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM insotesc echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor HGR1425/2006 56 b
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie HGR1425/2006 56 e
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM ajuta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de SSM HGR1425/2006 56 c
În vederea realizării prevederilor art. 16, 17 şi ale art. 18 alin. (1) (LSSM), la nivelul angajatorului se înfiinţează, se organizează şi funcţionează comitete de securitate şi sănătate în muncă L319/2006
L53/2003

HGR1425/2006 19
179
180 (1)
57 (1) DA L319/ 2006 39 (7) 2500 – 5000
Comitetul de securitate si sanatate in munca are cel putin urmatoarele atributii:
a) analizeaza si face propuneri privind politica de SSM si planul de prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare;
b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;
c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente;
d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;
f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind SSM, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;
i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie;
j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii;
k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute;
l) dezbate raportul scris, prezentat CSSM de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia SSM, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator. HGR1425/2006 67
CSSM este constituit din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai in numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medicul de medicina muncii, pe de alta parte. HGR1425/2006 58 (1) DA DA DA
Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor in CSSM va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare HGR1425/2006 60 (1) DA
nominalizeaza prin decizie scrisa membrii CSSM; aduce la cunostinta tuturor lucratorilor componenta CSSM HGR1425/2006 63 DA
acordă fiecarui reprezentant al lucratorilor in CSSM timpul necesar exercitarii atributiilor specifice HGR1425/2006 61 (1) DA
Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in CSSM trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii HGR1425/2006 61 (3) DA
Presedinte al comitetului de securitate si sanatate in munca HGR1425/2006 62 DA
Asigura intrunirea CSSM o data pe trimestru si ori de cate ori e necesar HGR1425/2006 66 (1) DA
Stabileste ordinea de zi a sedintelor CSSM; cu consultarea reprezentantilor lucratorilor; este transmisa membrilor CSSM, ITM si, daca este cazul, serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea comitetului HGR1425/2006 66 (2) DA DA
convoaca in scris membrii comitetului cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii, indicand locul, data si ora stabilite
La fiecare intrunire secretarul CSSM incheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.
va afisa la loc vizibil copii ale procesului-verbal incheiat.
transmite ITM, in termen de 10 zile, o copie a procesului-verbal incheiat HGR1425/2006 66 (3)

66 (4)

66 (7)
66 (8) DA

DA

DA
DA
trebuie sa furnizeze CSSM toate informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poata da avizul in cunostinta de cauza. HGR1425/2006 68 DA
prezintă, cel putin o data pe an, CSSM un raport scris care va cuprinde situatia SSM, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie in anul urmator
transmite ITM, in termen de 10 zile, raportul vizat de CSSM HGR1425/2006 69 (1)

69 (2) DA

DA
informează CSSM cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor. HGR1425/2006 71 DA
comunica CSSM punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si protectie, asupra plangerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul in care serviciul intern sau extern de prevenire si protectie isi indeplineste atributiile. HGR1425/2006 72 DA
In cazul in care nu ia in considerare propunerile CSSM, conform atributiilor prevazute la art. 67 HGR 1425/2006, trebuie sa motiveze decizia sa in fata comitetului; motivatia va fi consemnata in procesul-verbal. HGR1425/2006 73 DA
Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul CSSM HGR1425/2006 58 (2) DA
Îndeplineste atributiile CSSM dacă numărul de angajati este sub 50 (reprezentantii lucrătorilor) L53/2003
HGR1425/2006 180 (5)
57 (5) DA
membru de drept in CSSM L53/2003 185 (3) DA
colaborează cu angajatorul, reprezentanţii angajaţilor şi CSSM, al cărui membru de drept este, în toate cazurile în care st de sănătate impune schimb. locului de muncă a felului muncii ori adoptarea unor alte soluţii L418/2004 29 DA DA DA
În cadrul CSSM, participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă, prin următoarele acţiuni:
a) consiliază reprezentanţii angajatorului şi ai angajaţilor asupra programelor de SSM;
b) recomandă consultarea sistematică cu reprezentanţii angajaţilor în probleme de medicină şi sociologie a muncii;
c) consiliază asupra modului de alegere şi definire a programelor de sănătate, securitate şi de mediu, care se vor realiza de către angajator;
d) coordonează discuţiile privind sănătatea în muncă astfel încât să conducă la un acord de opinii între angajator şi reprezentanţii angajaţilor;
e) consiliază asupra mijloacelor de monitorizare şi de evaluare a programelor de sănătate adaptate la locul de muncă. L418/2004 12 DA
ALTE
asigură toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale L53/2003 175 DA
obligatia de a furniza toate informatiile solicitate de asigurator in legatura cu riscurile de la locurile de munca. L346/2002 58 DA
PERICOL
ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente; L319/2006
L53/2003 10 (1)a
177 (3) DA L319/ 2006 39 (6) a 3000 – 6000
desemnează lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrăt; nr lucrătorilor, instruirea lor şi echipamentul să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii L319/2006 10 (2) si (3) DA L319/ 2006 39 (6) a 3000 – 6000
organizează primul ajutor şi tratamentul de urgenţă şi instruieşte angajaţii cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţă, dacă are competentă în acest sens L418/2004 10 DA
stabileste legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri L319/2006 10 (1)b DA L319/ 2006 39 (6) a 3000 – 6000
a) informează, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor;
b) ia măsuri şi să furnizează instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent;
c) nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pt. motive justificate L319/2006 11 (1) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia L319/2006 11 (2) DA L319/ 2006 39 (7) 2500 – 5000
să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol L319/2006 11 (3) DA L319/ 2006 39 (5) 3500 – 7000
Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă L319/2006 11 (4) DA L319/ 2006 39 (7) 2500 – 5000
La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa;
c) anuntarea serviciilor specializate;
d) anuntarea conducatorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia st de pericol grav si iminent HGR1425/2006 102 DA DA DA
În vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102 lit. a), va desemna lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca si va asigura instruirea acestora. HGR1425/2006 103 (1) DA
In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. b), in prealabil trebuie:
a) sa intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;
b) sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c) sa instruiasca lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul in care si-au insusit cunostintele. HGR1425/2006 103 (2) DA
In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. c), in prealabil trebuie:
a) sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa ii instruiasca in acest sens;
b) sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serv. specializate HGR1425/2006 103 (3) DA
In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. d), in prealabil trebuie sa stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior. HGR1425/2006 103 (4) DA
In vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. e), in prealabil trebuie:
a) sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol grav si iminent, sa asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interventiei;
b) sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni. HGR1425/2006 103 (5) DA
trebuie sa stabileasca masurile de securitate prevazute la art. 102, tinand seama de natura activitatilor, nr de lucratori, organizarea teritoriala a activitatii si de prezenta altor persoane in afara celor implicate direct in procesul muncii HGR1425/2006 104 DA
asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 HGR 1425/2006, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui; HGR1425/2006 15.9 DA
LUCRĂTOR
trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă L319/2006
L346/2002 22
59 DA – – –
în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Aceste obligaţii se aplică şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. L319/2006 23 (1) – (2) DA – – –
participa la actiuni privind adoptarea unor masuri de SSM, atunci cand sunt solicitati in acest scop de catre angajatori. L 346/2002 56 (2) DA
INFRACTIUNI
(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de SSM de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amendă.

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă. L 319/ 2006 37
(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la SSM, dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amendă.

(3) Dacă nerespectarea constă în repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amendă.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (3) săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă. L 319/ 2006 38
Uciderea din culpă
(1) Uciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Cand incalcarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere constituie prin ea insasi o infractiune se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(3) Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevazute in alin. (1) si alin. (2) se majoreaza cu jumatate. Cod penal 192
Neglijenta in serviciu
Incalcarea din culpa de catre un functionar public a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda. Cod penal 298
Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. Cod penal 349
Nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
(1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor.
(3) Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. Cod penal 350